MPC voor regionale datasamenwerking met de Zeeuwse ZorgCoalitie

november 2022

Zeeland is een koploper qua vergrijzing, gebrek aan personeel en de bijbehorende problematiek rondom de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Dit effect wordt nog versterkt door de lage bevolkingsdichtheid en de eilandenstructuur van Zeeland. Men zegt wel dat de situatie in de zorg in Zeeland hiermee 10 jaar vooruitloopt op die in de rest van Nederland.

Maar gelukkig loopt Zeeland ook voorop qua regionale samenwerking en de wil om dit probleem gezamenlijk aan te pakken. In 2020 is de Zeeuwse Zorg Coalitie opgericht door samenwerkende Zeeuwse zorgaanbieders, samen met zorgverzekeraar CZ, en inmiddels uitgegroeid tot een samenwerking van 62 partijen. Zij vinden elkaar in de overtuiging dat de voorspelde zorgkloof in Zeeland alleen voorkomen kan worden door over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken, en gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen.

Een belangrijke randvoorwaarde voor deze samenwerking is het hebben van actueel en accuraat inzicht, over de schotten van de zorg heen: Welke problemen spelen bij welke groepen en in welke gebieden? Waar worden deze problemen door veroorzaakt? Welke oplossingen blijken effectief, en waarom? En wat is het effect van een verandering bij de ene zorgorganisatie op andere partijen in de regio?

Op basis van dit inzicht kunnen de samenwerkende partijen gezamenlijk het juiste beleid en de juiste oplossingen ontwikkelen, toepassen, monitoren en bijsturen. We noemen dit een lerend zorgsysteem. Zonder deze inzichten zouden de partijen in Zeeland geen samenhangende verbeteringen kunnen doorvoeren, maar binnen de grenzen van de eigen organisatie blijven optimaliseren. Dat is niet voldoende om de dreigende zorgkloof op te lossen.

Het fundament onder een lerend zorgsysteem is het structureel analyseren van data van veel verschillende partijen, omdat elke partij data heeft van een ander stuk van de puzzel. Daarbij gaat het vrijwel altijd om gevoelige, medische gegevens. Veiligheid en privacy zijn dus cruciaal.

De Zeeuwse Zorg Coalitie kijkt daarom direct al vanaf haar oprichting naar Privacy Enhancing Technologie (PET) als een middel om die gezamenlijke data-analyse op een structurele, veilige en privacy-by-design manier op te zetten.

Als eerste concrete stap hierin heeft de Zeeuwse Zorg Coalitie Linksight geselecteerd om aan te tonen dat via MPC een regionaal privacy-by-design analysenetwerk kan worden opgezet om de inzichten te genereren hoe de zorg in Zeeland toegankelijk te houden. De focus is hierbij op de acute zorg en de ouderenzorg.