Linksight werkt aan betere ouderenzorg in regio Delft

mei 2022

De zorg staat onder druk, ook in de regio Delft. De ouderenzorg (Wlz), ziekenhuiszorg (Zvw) en thuiszorg (WMO) zijn anders georganiseerd en worden ook anders bekostigd. Om de oudere inwoners van Delft de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen blijven bieden zal er over de grenzen van die silo’s heen samengewerkt en geoptimaliseerd moeten worden. In deze pilot experimenteren zorgkantoor en zorgverzekeraar DSW, ouderenzorgpartij Pieter van Foreest en de Gemeente Delft met gezamenlijke, privacy-by-design data-analyse. Zij brengen allemaal hun eigen stukje van de data-puzzel in, en kunnen daar gezamenlijke analyses op doen, zonder de onderliggende persoonlijke gegevens van patiënten, klanten of burgers in te kunnen zien.

Door het combineren van data uit deze silo’s krijgen partijen echt inzicht in de status van de zorg in de regio. Op basis daarvan kunnen zij dan gezamenlijk beleid afspreken. Door continu te blijven meten brengen ze ook de effecten van dat beleid in kaart, en kunnen ze steeds bijsturen. Zo ontstaat een vliegwiel van regionale, datagedreven verbetering van de zorg.

Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid Holland / Innovation Quarter, via het ZorgTech programma.