Jeugdvisie en Linksight werken samen om data-analyse tussen zorg- en jeugddomein mogelijk te maken

oktober 2022

Jeugdvisie ondersteunt regio’s bij het optimaal inrichten van de combinatie van zorg en onderwijs, voor kinderen die dat nodig hebben. Daarbij gaat het om zaken als inclusief onderwijs, leerrecht, onderwijs op zorglocaties, variawet, collectieve bekostiging jeugdhulp, IKC, onderwijszorgarrangementen, etc.

Hierbij speelt data een steeds grotere rol, maar lopen partijen er ook tegen aan dat het niet vanzelfsprekend is om data over die domeinen heen uit te wisselen.

Door gebruik te maken van het Linksight platform kunnen data-analyses worden gedaan die zijn gebaseerd op gekoppelde zorg- en onderwijsdata, maar zonder dat partijen elkaars gevoelige gegevens kunnen inzien.

Hiermee kan bijvoorbeeld inzicht worden gekregen in de benodigde of daadwerkelijk gebruikte jeugdhulp per school of per groep jeugdigen (zoals thuiszitters, of geoorloofd verzuim).

Zo dragen Jeugdvisie en Linksight er samen aan bij dat er voor ieder kind een passende plek is om zich veilig te ontwikkelen.