Explainer: homomorfe encryptie

februari 2023

Homomorfe encryptie maakt het mogelijk om te rekenen met versleutelde data. Er zijn verschillende soorten homomorfe encryptie. Op deze pagina zie je het (relatief eenvoudige) Paillier cryptosysteem, een probabilistisch, asymmetrisch algoritme met additief homomorfe eigenschappen. Hierbij gebruiken we een Javascript implementatie van het Paillier cryptosysteem. In onze software gebruiken we geavanceerdere en krachtigere vormen van additieve en volledige homomorfe encryptie, maar voor deze demo is Pallier zeer geschikt.

In de demo maak je twee versleutelde getallen aan. Iedereen kan nu de versleutelde som van die twee getallen uitrekenen, zonder de twee onderliggende getallen te leren. Daarna ontsleutel je het geaggregeerde antwoord, en heb je je resultaat!

Sleutelgeneratie

Publieke sleutel (n): -

Persoonlijke sleutel (lambda): -

Verstreken tijd (sleutelgeneratie): - ms

Verstreken tijd (voorberekening): - ms

Testinvoer

[A] = -

Verstreken tijd: - ms

[B] = -

Verstreken tijd: - ms

Versleutelde toevoeging

[A + B] = -

Verstreken tijd: - ms

Verstreken tijd (randomiseren): - ms

Versleutelde vermenigvuldiging

[(A + B)*C] = -

Verstreken tijd: - ms

Verstreken tijd (randomiseren): - ms

Ontsleuteling

(A + B)*C = -

Verstreken tijd: - ms