Linksight werkt aan de Geïntegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek (GERDA)

november 2022

Linksight werkt samen met Population Health Data NL en 8RHK gezond aan het realiseren van een regionale, privacy-by-design zorgdata-infrastructuur voor de Achterhoek.

Hiermee kan in de Achterhoek data-analyse worden gedaan op data vanuit de verschillende silo’s van de zorg. Ouderenzorg, ziekenhuiszorg, thuiszorg, en jeugdzorg worden anders georganiseerd en anders bekostigd. De zorg staat onder druk. Om de inwoners van de Achterhoek de juiste zorg op de juiste plaats te blijven bieden zal er wel over die grenzen heen samengewerkt en geoptimaliseerd moeten worden.

Dat is tot op heden erg lastig. Pas als de data uit deze silo’s gecombineerd kan worden kunnen partijen echt inzicht krijgen in de status van de gecombineerde zorg in de Achterhoek. Op basis daarvan kunnen zij dan gezamenlijk beleid afspreken, wat gebaseerd is op gezamenlijke, doelstellingen. Door continu te blijven meten kunnen ook de effecten van dat beleid in kaart worden gebracht. Zo ontstaat een vliegwiel van regionale, datagedreven verbetering van de zorg, en is de patiënt uiteindelijk beter af.

Om deze toekomstvisie te realiseren sluiten wij in eerste instantie 6 partijen aan op het Linksight netwerk, van ziekenhuis tot ouderenzorg. Zij gaan onderling regiobeelden maken, gezamenlijke KPI’s afspreken en continue monitoren en verbeteren. Als dat succesvol is kan het netwerk verder worden opgeschaald. De deelnemers aan de pilot zijn:

  • Slingeland Ziekenhuis
  • Sensire Thuiszorg
  • Huisartsenzorg Oude IJssel
  • NAAST ouderenzorg
  • Marga Klompé ouderenzorg
  • GGD Noord- en Oost Gelderland

Voorafgaand aan de start van dat project schreef dit consortium een tweetal whitepapers die een goede achtergrond geven bij hun doelen en ambitie.