Whitepaper: hoe schaal je de governance van een datasamenwerking op?

juni 2023

Stel je voor dat alle organisaties die betrokken zijn bij de zorg in een regio - ziekenhuizen, zorgverzekeraars, zorgkantoor, huisartsen, gemeenten, etc - onderling een datasamenwerking aangaan. Hoe organiseer je dat dan, zodat:

  • Partijen controle houden over welke data zij waarvoor met wie beschikbaar stellen.
  • Zij binnen de afgesproken kaders vrijheid hebben om data van andere partijen te kunnen gebruiken bij hun eigen analyses.
  • De datasamenwerking flexibel kan worden aangepast aan nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld de toetreding van een nieuwe partij, of nieuwe kaders.

Samen met het Centre for Excellence Data Sharing & Cloud ontwikkelden we daarvoor een whitepaper die dit onderwerp verkent en de structuur biedt om onze huidige datasamenwerkingen op te schalen naar meer partijen en meer onderwerpen, zonder flexibiliteit te verliezen en tóch controle en compliance te kunnen garanderen.

Download hier de whitepaper.