Secur-e-Health consortium verbetert voorspelmodellen voor cardiologie met MPC

januari 2022

Linksight is partner in Secur-e-Health, een ITEA project waarin 28 partijen uit 5 landen samenwerken. Ze ontwikkelen nieuwe infrastructuur om privacy-enhancing technologies (MPC, Federated Learning en SSI) veilig en efficiënt in te zetten voor medisch onderzoek en data analyse over verschillende grote zorgdatasets heen.

Wij zijn betrokken bij de Nederlandse pilot, waarin we MPC gebruiken om voorspelmodellen voor cardiologie te verbeteren door deze te voeden met data van bijvoorbeeld verschillende ziekenhuizen, gecombineerd met gegevens van verzekeraars. Zo kunnen voorspelmodellen fijnmaziger worden afgestemd, zodat de zorg voor hartpatiënten meer kan worden gepersonaliseerd.

Daarin werken we samen met de volgende partijen:

Volg hier de resultaten van het project.