iBestuur: Privacy Enhancing Technologie: over kunnen en willen

december 2022

Freek Bomhof van TNO schetst in iBestuur een overzicht van de opkomst van Privacy Enhancing Technologies, en gaat in op het National Innovatie Centrum Privacy Enhancing Technologies. Hij schrijft:

“Als we data mogen gebruiken, kunnen we die dataverwerking dan ook zo beschermen dat we ongewenste lekkage voorkomen? We zullen wel moeten, de AVG zegt het. Dat dit nog niet zo eenvoudig is moge duidelijk zijn. Het Nationaal Innovatie Centrum Privacy Enhancing Technologies (PET) kan de overheid hierbij helpen.”

Vanuit Linksight dragen we er graag aan bij om ook onze overheid wel de inzichten, maar niet alle data te geven. En via ons platform wordt die complexe MPC technologie eenvoudig in gebruik.

Lees het hele artikel hier.